I samverkan för tillgänglighet – en trafikbrygga på Karsholm

Tillsammans ska vi, fastighetsägarna, på ön Karsholm i Stavsuddaskärgården, Värmdö kommun, utveckla möjligheten att gemensamt, på ett hållbart och miljövänligt sätt, kunna ta oss till och från ön året runt. Ur ett långsiktigt perspektiv skapas härmed förutsättningar för att kunna arbeta och bo på ön och därmed bidra till en levande skärgård.

Vår vision är att bidra till en klimatsmart och hållbar utveckling i skärgården.

Stadgar för Karsholms Bryggförening »

Trafikbryggan på ön Karsholm i Stockholms skärgård ska skapa förutsättningar och möjligheter för:

  1. Ökad tillgänglighet på ett stabilt, långsiktigt och miljövänligt sätt, året om.
  2. Arbetspendling.
  3. Utökat underlag/möjlighet för befintlig och ny näringsverksamhet inom lokalområdet (Stavsuddaskärgården).

 

Organisationsnummer: 802497-0318

Bankgironummer: 5048-0318

Postadress: Möja Karsholm, 130 41 Sollenkroka ö

 


EU

Projektet görs möjligt tack vare finansiering från Europeiska jordbruksfonden (landsbygdsprogrammet 2014-2020), Stockholms läns landstings skärgårdsbidrag, Värmdö kommun och medlemmarna i Karsholms Bryggförening.