Vid årsmötet 2020 valdes följande styrelse

Karolina Renhed (ordförande)

Hans Christian Hedberg (ledamot)

Göran Lagerström (ledamot)

Anders Sandahl (ledamot)

Susanna Nylén (ledamot)

Elisabeth Lidén (suppleant)

Britta Kasholm Tengve (suppleant)

Anki Hedberg (adjungerad sekreterare)

Arbetsgruppen

HC, Karolina & Göran (Anders saknas på bilden)
Projektgruppen_20160710