Om du själv som fastighetsägare är förhindrad att närvara vid ett möte går det bra att lämna en fullmakt till ett ombud, t ex en granne.

Fullmakt Karsholms Bryggförening »