3800 kilo järn på plats i gjutformen!

160929

Annonser