Välkommen till årsmöte i Karsholms Bryggförening lördagen den 16 juni kl 11:00 vid Karsholms Brygga!

Notera även den 1 juli för en gemensam arbetsdag.

//Styrelsen
(Möteshandlingarna har mejlats ut.)