Karsholm-flygbild

Här är en flygbild över ön, kan ju vara kul att ha eller skriva ut och sätta på väggen!

Flygbild »