Karsholms Bryggförening är en ideell förening som bildats på initiativ av fastighetsägare på Karsholm.