Det är härligt med fint väder när både det ena och andra ska göras. Dykab har byggt vidare på formen för trafikbryggan. Rampen byggs enligt en naturlig sträcka mellan stenarna. Och Anders & HC förbereder för elkabeln mellan stolpen & vänthuset.

160831_1

160831_2

160831_3