160907_1

Järnbalkar ombord på båten Johan som ska användas för tillfälligt stöd för formbygget av överhänget på bryggan.

160907_2

Stödbalkar monterade framför träformen och rampen smyger fram i terrängen.