En välkomnande påsk-pyntad brygga!

170413_1

Nu har även arbetet med stigarna återupptagits efter vinterns vila.

170413