Med gemensamma krafter av ca 35 personer i alla åldrar gick det undan på arbetsdagen. Elkabeln grävdes ner, vänthuset målades, stigstöden täcktes och det städades längs stigen. Tack till alla som deltog!

IMG_8736IMG_8737