Under helgen påbörjades lackningen av golvet i vänthuset. Huset är därför nu avspärrat så att lacken kan torka.

170507